hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi brazil mới

Trong khuôn khổ bài này VISANGON sẽ hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil mới nhất, các bước làm rất chi tiết, dễ hiểu để bạn làm theo được.

Giấy tờ cần chuẩn bị để điền mẫu đơn xin visa đi Brazil

 1. Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng từ ngày dự định nhập cảnh Brazil và còn tối thiểu 2 trang trống.
 2. Ảnh chụp kích thước 3.5×4.5cm, nền trắng rõ nét, nhìn thẳng, mới chụp trong vòng 6 tháng.
 3. File ảnh hộ chiếu được định dạng jpeg.
 4. Bản scan màu trang thông tin hộ chiếu ở định dạng jpeg và đảm bảo bao gồm trang chữ ký.
 5. Toàn bộ thông tin cá nhân, nhân thân của đương đơn.
 6. Và các giấy tờ khác liên quan đến mục đích chuyến đi, theo loại visa mà bạn muốn xin.

Tại sao cần điền mẫu đơn xin visa đi Brazil?

Tất cả du khách Việt Nam và nước ngoài nếu không đủ điều kiện được miễn thị thực nhập cảnh vào Brazil thì đều bắt buộc phải có visa trước khi đến.

Để được cấp visa, bạn cần nhập đầy đủ thông tin trên mẫu đơn xin visa đi Brazil một cách chính xác và trung thực.

Nhân viên Đại sứ quán Brazil sẽ sử dụng thông tin đã nhập trên mẫu đơn kết hợp với các giấy tờ yêu cầu khác để xử lý đơn xin thị thực của bạn, kết hợp với buổi phỏng vấn để xác định khả năng bạn có đủ điều kiện được cấp visa hay không.

Vì vậy việc điền vào mẫu đơn là một phần quan trọng của quá trình xin visa.

Đơn xin visa đi Brazil gồm những nội dung gì?

Tùy thuộc loại visa Brazil bạn muốn xin mà nội dung yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, đơn xin visa đi Brazil có nội dung chính bao gồm:

 • Họ tên đầy đủ như trong hộ chiếu của người xin visa.
 • Ảnh thẻ kích thước hộ chiếu được dán trên đơn,
 • Thông tin quốc tịch, số hộ chiếu, … và tất cả các thông tin liên hệ tại Việt Nam và Brazil.
 • Loại visa muốn xin, mục đích vào Brazil.
 • Và mã số được chỉ định trực tuyến cùng chữ ký.
 • Các file tài liệu được đính kèm.

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil

Các bước thực hiện như sau:

 1. Truy cập mẫu đơn đăng ký trực tuyến xin visa đi Brazil trên trang https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/ui/#/cidadao-nacionalidade.
 2. Vào trang ở góc trên cùng bên phải bạn chọn tiếng Anh, ấn vào mục dành cho công dân nước ngoài, chọn tiếp “visa”.
 3. Những thông tin về đăng ký đơn xin visa bạn cần lưu ý, nhớ điền các ký hiệu cuối trang (inform characters) trước khi ấn “Start new application – Bắt đầu đăng ký đơn mới”.
 4. Mở ra đơn xin thị thực mà bạn cần điền thông tin đầy đủ.

Điền các phần thông tin yêu cầu của đơn, gồm 6 phần, chú ý các trường có dấu sao hoa thị (*) là bắt buộc nhập theo hướng dẫn dưới đây.

1. IDENTIFICATION DATA – Thông tin cá nhân

 • Given names *: điền tên của bạn.
 • Family names *: họ và tên đệm của bạn.
 • Birthdate *: ngày sinh điền theo định dạng tháng/ngày/năm.
 • Marital Status *: tình trạng hôn nhân chọn một trong các lựa chọn trong danh sách có sẵn gồm: married (kết hôn), divorced (ly hôn), other (khác), separated (ly thân), single (độc thân).
 • Fri *: Giới tính nếu là nam chọn male, là nữ giới chọn female.
 • Do you have former names (ie surname at birth)? *: bạn có tên cũ (họ khi sinh) không? Nếu có bạn chọn Yes, không thì bạn chọn At the.
  • Nếu chọn Yes bạn cung câp tên Given names và họ cũ Family names. (Ví dụ nếu sau kết hôn cải tên theo họ chồng thì điền họ cũ từ khi sinh vào đây).
  • Reason for Name Change *: điền lý do thay đổi tên chọn sẵn trong danh sách, marriage (kết hôn) hoặc Judicial Decision (quyết định tư pháp).

Nút Include another previous name: nếu có thêm tên cũ khác, bạn nhấn vào nút này và khai báo thêm. Nếu không có bạn chuyển sang mục tiếp theo.

hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil Identification Data
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil mục Identification Data

2. PLACE OF BIRTH – Nơi sinh

 • Place Of Birth *: click vào Select để chọn quốc gia nơi sinh có sẵn trong danh sách.
 • State/Province: điền tiểu bang hoặc tỉnh (chú ý không bắt buộc nhập).
 • City *: Tên thành phố nơi sinh.
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi brazil place of birth
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil mục Place of Birth.

3. NATIONALITY – Quốc tịch

 • Do you have Brazilian nationality?: Bạn có quốc tịch Brazil không, nếu có chọn Yes, còn thì chọn No.
  • Autoridade Expedidora do Passaporte *: click vào nút Select để điền nơi cấp hộ chiếu.
 • Do you have other nationality(ies)?: Bạn có quốc tịch khác thì chọn Yes, còn thị chọn No.
  • Nếu chọn Yes, tiếp tục chọn quốc gia có sẵn trong danh sách Autoridades Expedidoras Disponíveis.
điền mẫu đơn xin visa đi brazil
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil mục Nationality

4. PARENTS – Thông tin cha và mẹ

Nhập dữ liệu Mother’s Data – người Mẹ

 • Not Informed: nếu không có thông tin về Mẹ, bạn chọn tick vào nút này và không cần nhập bất kỳ thông tin nào.
 • Given Names *: điền tên của mẹ.
 • Family Names *: điền họ và tên đệm của mẹ.
 • Family Names Unknown: nếu không có họ thì chọn tick vào nút này.
 • Place Of Birth: điền nơi sinh bằng cách click vào Select chọn quốc gia có sẵn trong danh sách.
 • Birth Date (mm/dd/yyyy): điền ngày sinh của mẹ theo định dạng tháng/ngày/năm.
 • Autoridades Expedidoras Disponíveis: chọn quốc tịch có sẵn trong danh sách và nhấn nút >.

Nhập dữ liệu Father’s Data – người Cha

Tương tự như nhập dữ liệu của mẹ.

mẫu đơn xin visa đi brazil
Cách điền mẫu đơn xin visa đi Brazil phần Parents

Tiếp tục chọn nút Save để lưu lại dữ liệu đã nhập lên đơn.

 • Code for Recovery of Application: bạn ghi lại mã đơn xin visa đi Brazil đang khai của mình.
 • Tiếp tục nhấn nút Continue.
 • Chọn Next.

5. PURPOSE OF THE TRIP – Mục đích của chuyến đi này

 • Main Purpose Of Your Trip *: bạn nhấn vào Select để mục đích chính của chuyến đi của bạn có sẵn trong danh sách:
  • Tourirm: du lịch.
  • Business: công tác.
  • Hoặc một trong các lựa chọn mục đích xin visa đi Brazil khác.
 • Additional Objectives: điền thêm mục tiêu bổ sung nếu có.
 • Estimated Date Of Arrival (mm/dd/yyyy) *: nhập ngày bạn dự định đến Brazil, định dạng tháng/ngày/năm.

6. PLANNED STAY – Kế hoạch lưu trú

 • Type of Period *: chọn loại lưu trú theo tùy chọn.
  • Until (mm/dd/yyyy): nhập vào ngày lưu trú dự kiến cuối cùng: Final Scheduled Date of Stay.
  • For: Chọn số lượng có sẵn trong hộp Period, và chọn loại thời gian lưu trú Unit of Time là Months (tháng) hoặc Days (Ngày).
điền mẫu đơn xin visa đi brazil
Điền mẫu đơn xin visa Brazil phần kế hoạch lưu trú

7. PREVIOUS STAY – Đã từng ở Brazil trước đây

 • Have You Ever Been To Brazil?: nếu đã từng ở Brazil trước đây chọn Yes, còn thì chọn No.
 • Nếu chọn Yes:
  • Điền ngày đã từng đến Brazil vào mục When? (mm/dd/yyyy).
  • For How Long?: đã ở trong bao lâu.
   • Chọn Untill và điền ngày tháng kết thúc Final Date of Previous Stay.
   • Hoặc chọn For: điền số tháng vào Period và chọn đơn vị thời gian Unit of Time (tháng Months hoặc ngày Days).

8. EXHIBITION OF TRAVEL DOCUMENT – Tài liệu của chuyến đi

 • How the exhibition of this document will be made?: Chọn cách mà những tài liệu của chuyến đi được chuyển đến bằng cách nhấn nút Select.
  • By mail or by Courier: chọn phương thức này nếu bạn chuyển bằng đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh.
  • By third paties: bởi bên thứ 3, bạn điền tên đơn vị nộp hộ hồ sơ.
  • In person: trực tiếp.

Sau đó chọn Nút Next để chuyển sang điền phần tiếp theo.

hướng dẫn điền đơn xin visa đi brazil
Hướng dẫn điền đơn xin visa đi Brazil phần Previous Stay.

9. TRAVEL DOCUMENT – Hồ sơ chuyến đi

 • Chọn Unknown: nếu không có hoặc không biết.
 • Type Of Travel Document *: Click vào nút Select và chọn hộ chiếu phổ thông Passport.
 • Number *: nhập số lượng.
 • Issued by *: nơi cấp hộ chiếu.
 • Date Of Issue (mm/dd/yyyy)*: nhập ngày cấp.
 • Date Of Expiry (mm/dd/yyyy)*: nhập ngày hết hạn.
 • Undetermined Date of Expiration: hoặc tick vào đây nếu ngày hết hạn không xác định.

10. OTHER DOCUMENT – Tài liệu khác

 • Unknown: tick vào đây nếu không có.
 • Name *: điền tên tài liệu.
 • Number *: số lượng.
 • Date Of Expiry (mm/dd/yyyy): ngày hết hạn.
hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa brazil
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa Brazil phần Travel Documents.

11. PROFESSION OR OCCUPATION – Bằng cấp chuyên môn

 • Profession or Occupation: nhập nghề nghiệp của bạn.

12. EMPLOYER/UNIVERSITY/SCHOOL/ORGANIZATION DATA – Nhân viên/ Đại học/ Trường học/ Thông tin tổ chức

 • Name Of Employer/College/School: điền tên nhà tuyển dụng/ Đại học/ Cao Đẳng/ Trường học.
 • Local: chọn khu vực có sẵn trong danh sách bằng cách nhấn vào Select.
 • State/Province: thành phố/ Tỉnh
 • City: điền tên thành phố.
 • Address: nhập địa chỉ.
 • Zip Code: mã thành phố.
 • Email: điền email liên hệ.
 • Telephone: điền số điện thoại.

Chọn nút Next để tiếp tục.

hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa Brazil
Hướng dẫn điền mẫu đơn xin visa đi Brazil phần Profession or Occupation

13. CONTACT INFORMATION – Thông tin liên hệ

 • Type of Means of Contact: chọn loại phương tiện liên lạc có sẵn trong danh sách Select.
 • Contents*: điền thông tin liên hệ.

14. PERMANENT ADDRESS – Địa chỉ thường trú.

 • Local: Chọn Vietnam trong danh sách Select.
 • State/Province: Khu vực tỉnh/ Thành phố.
 • City: nhập tên thành phố.
 • Address: nhập địa chỉ.
 • Zip Code: nhập mã thành phố.
 • Is this the address for correspondence?: chọn Yes nếu địa chỉ này có cùng địa chỉ gửi thư, còn thì chọn No.
cách điền mẫu đơn xin visa Brazil
Điền mẫu đơn xin visa Brazil phần Contact

15. CONTACT IN BRAZIL – Thông tin liên hệ tại Brazil

 • Chọn Not Informed nếu không có thông tin liên hệ.
 • Contact person: nhập thông tin người liên hệ.
  • Name: Tên.
  • Local:
  • State: nhập bang.
  • City: điền tên thành phố.
  • Address: địa chỉ.
  • Zip Code: mã vùng.
  • Relationship: mối quan hệ.
  • Type of Means of Contact: phương tiện liên lạc.
  • Content: Thông tin liên hệ.

16. PHOTOGRAPH – Ảnh

 • Click vào nút Chose File để chọn file ảnh.
 • Hệ thống chỉ nhận file có định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG. Đảm bảo kích thước tối thiểu file ảnh là 431×531 pixel. Dung lượng nhỏ hơn 300KB.

17. SIGNATURE – Chữ ký

 • Chọn Chose File để tải lên File chữ ký.
 • Hệ thống chỉ chấp nhận file định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG. Kích thước file từ 420×240 pixel cho chữ ký. Dung lượng file nhỏ hơn 300KB.

18. SCANNED DOCUMENTS – Tài liệu đính kèm

 • Select the type of scanned document: Chọn loại tài liệu tải lên có sẵn bằng cách nhấn nút Select.
 • Nhấn nút Chose File để tải các tài liệu đính kèm lên. Chú ý hệ thống chỉ nhận file có định dạng PDF, JPG/JPEG, GIF, PNG and BMP.

Tick nút I hereby declare that the information included in the form is true: tôi xin cam đoan thông tin khai trong đơn là đúng sự thật.

Nhấn COMPLETE APPLICATION để hoàn tất khai đơn xin visa đi Brazil.

mẫu đơn xin visa đi brazil
Cách điền mẫu đơn xin visa đi Brazil phần tải File đính kèm

19. BIOMETRIC DATA AND SCANNED DOCUMENTS – Dữ liệu sinh trắc và tài liệu được quét

 • Trong mục ‘Fotografia” bạn “Chose File‘ đúng theo yêu cầu.
 • Xác nhận tất cả các thông tin cung cấp là chính xác và đúng sự thật, rồi ấn nộp đơn xin thị thực trực tuyến.
 • Sau đó hệ thống tạo ra “Mã để truy xuất ứng dụng – Code for recovery of application” trong phần “Recovery data“.
  • Chú ý: Bạn phải ghi nhớ mã này để sử dụng và tham khảo sau này.
 • Tiếp bạn ấn vào nút: “Print delivery receipt – in biên nhận mẫu yêu cầu thị thực” – kết quả nhận được cuối cùng.

Kết quả nhận được

cách điền mẫu đơn xin visa đi brazil
Mẫu đơn xin visa đi Brazil mới nhất

Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, người xin visa cần phải:

 1. In biên nhận mẫu đơn đăng ký xin visa đi Brazil ra và dán ảnh vào photo, ký tên vào dưới dòng “Signature of applicant“.
 2. In/viết hoa tên của đương đơn vào dòng “Contact name” và số liên lạc vào dòng “Telephone“.

Đến đây đã hoàn thành mẫu đơn đăng ký xin visa đi Brazil, bạn mang đơn này cũng toàn bộ hồ sơ (cập nhật thủ tục xom visa đi Brazil) đã chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng đến Đại sứ quán Brazil ở Việt Nam để nộp và xin cấp visa.

Chú ý khi điền mẫu đơn xin visa đi Brazil

 1. Tất cả tài liệu trong đơn phải được tải lên đầy đủ.
 2. Đối với người xin visa dưới 18 tuổi, khi nộp biên nhận mẫu yêu cầu thị thực phải có chữ ký của cả cha và mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 3. Các giấy tờ thư mời gốc do Brazil cung cấp, chữ ký trên thư mời phải được chứng nhận (công chứng viên chứng nhận). Nếu trường hợp tổ chức hội chợ hoặc sự kiện thì bằng chứng tham gia hoặc đăng ký có thể thay cho thư mời.

Quy định y tế nhập cảnh Brazil hiện nay

 • Hiện nay các công dân Việt Nam đến Brazil không phải trình bằng chứng tiêm chủng đầy đủ, không phải trình kiểm tra Covid-19, không bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, cũng không phải cách ly y tế.
 • Mọi quy định y tế nhập cảnh Brazil về Covid1-19 đã hoàn toàn bị dỡ bỏ.

Thực tế quá trình điền mẫu đơn xin visa đi Brazil và quá trình thực hiện làm thủ tục không hề đơn giản nếu người xin visa không nắm được chính xác các yêu cầu. Người làm thủ tục có thể gặp khó khăn và vướng mắc. Vì vậy để đảm bảo đậu visa Brazil mức cao nhất và lấy visa nhanh khẩn gấp rất nhiều khách hàng đã lựa chọn dịch vụ làm visa Brazil uy tín của VISANGON.

Bộ phận hỗ trợ làm visa đi Brazil khẩn, gấp, chuyên nghiệp

 • Đảm bảo 100% đậu visa Brazil khi không cần phỏng vấn.
 • Khẩn gấp chỉ từ: 2-4 ngày làm việc.
 • Lấy nhanh chỉ: 5-7 ngày làm việc.
 • Chi phí rẻ nhất, không phát sinh.
 • Giảm giá thấp nhất cho đoàn khách từ 4 người trở lên hoặc đoàn khách sử dụng dịch vụ trọn gói: Visa, Vé máy bay, đặt khách sạn, Xe đưa đón tại Brazil.
 • Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng có nhu cầu.

Tư vấn và giải đáp thắc mắc:

 • Hotline 24/7: 0904 895 228 – 0917 163 993 (tel/zalo/whatsapp).
 • Tel: 024 3724 5292 – 028 3824 8838.
 • Email: visa@greencanal.com.
 • Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Vinapaco, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Địa chỉ tại TPHCM: Lầu 1, P101, số 168 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn chỉ cần cung cấp các giấy tờ cơ bản nhất, các chuyên viên sẽ hoàn tất hồ sơ, công chứng các giấy tờ cần thiết, nộp hồ sơ và thúc đẩy quá trình xử lý hồ sơ nhanh chóng lấy kết quả là visa để giao đúng hẹn. Chuyên viên luôn túc trực 24/7, hỗ trợ tận tình trong cả ngày nghỉ, lễ, tết.

  ĐĂNG KÍ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP

  Liên hệ