NA2 - Công văn nhập cảnh cho chuyên gia

Công văn nhập cảnh chuyên gia (Mẫu NA2) từ 2021

Công văn nhập cảnh chuyên gia (Mẫu NA2) ban hành kèm Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015, có tác dụng đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài là …

Công văn nhập cảnh chuyên gia (Mẫu NA2) từ 2021 Xem tiếp »