Hãy xem danh sách các dịch vụ visa chúng tôi cung cấp. Bạn có muốn biết dịch vụ mình cần, quy trình thủ tục và giải đáp các câu hỏi liên quan?

Liên hệ với chúng tôi để thiết lập một cuộc tư vấn: 024 3724 5292 – visa@greencanal.com

Dịch vụ visa xuất cảnh

Visa Châu Á: Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc
Ai Cập Pháp Mỹ Úc
Bangladesh Canada Brazil
Trung Quốc Nga
Hàn Quốc
Nhật Bản
Thái Lan
Campuchia
Pakistan
Ấn Độ

Dịch vụ visa nhập cảnh

Công văn nhập cảnh

Visa nhập cảnh Việt Nam

Miễn Thị thực 5 năm

Cấp mới – Gia hạn Miễn thị thực 5 năm

Gia hạn và xử lý quá hạn visa

Gia hạn visa, miễn thị thực

Xử lý quá hạn visa, miễn thị thực

 

 

 

Liên hệ