nộp tiền giấy lý lịch tư pháp ở đâu

Cách nộp tiền giấy lý lịch tư pháp khi đang ở nước ngoài?

Từ ngày 01/10/2022, bạn có 3 lựa chọn đăng ký nộp hồ sơ xin lý lịch tư pháp: đăng ký online, đăng ký qua đường bưu chính, ủy quyền nhờ người khác nhưng làm thế nào để nộp tiền giấy …

Cách nộp tiền giấy lý lịch tư pháp khi đang ở nước ngoài? Xem tiếp »