hồ sơ nhập cảnh cho thuyền viên nước ngoài về việt nam hiện nay

Hồ sơ nhập cảnh cho thuyền viên nước ngoài về Việt Nam

Thị thực nhập cảnh cho thuyền viên hiện nay chính là visa thuyền viên khi đến được cấp thông qua công văn nhập cảnh. Doanh nghiệp tàu thuyền bảo lãnh ở Việt Nam phải tiến hành chuẩn bị hồ sơ …

Hồ sơ nhập cảnh cho thuyền viên nước ngoài về Việt Nam Xem tiếp »